Lista aktualności Lista aktualności

Aktywna ochrona przyrody

Działania RDOŚ

Nadleśnictwo Niepołomice w swojej działalności współpracuje z wieloma instytucjami. Jedną z nich jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. 28 listopada w Izbie leśnej rozpoczęło się spotkanie podsumowujące tegoroczne działania związane z realizacją projektu „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”. W ramach tego projektu RDOŚ prowadził prace na torfowisku Wielkie Błoto. Głównym ich celem jest poprawa stanu ochrony siedlisk i gatunków ze szczególnym uwzględnieniem występowania motyli: Czerwończyka nieparka, Modraszka teleiusa oraz Modraszka nausithousa.

Licznie zebrani goście, w tym przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń oraz instytucji naukowych zapoznali się prezentacją pracowników RDOŚ, a następnie wzięli udział w sesji terenowej na polanie Wielkie Błoto. To dopiero początek, ponieważ projekt trwa do 2022 roku.

Szczegóły można znaleźć na stronie: http://krakow.rdos.gov.pl/ochrona-siedlisk-i-gatunkow-terenow-nielesnych-zaleznych-od-wod