Lista aktualności Lista aktualności

Posiedzenie Rady Naukowo – Społecznej LKP „Puszcza Niepołomicka”

Wspólne działanie w LKP

14 grudnia w Nadleśnictwie Niepołomice odbyło się posiedzenie Rady Naukowo – Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka".

W Posiedzeniu Rady Naukowo – Społecznej LKP „Puszcza Niepołomicka" oprócz pracowników Nadleśnictwa Niepołomice na czele z Nadleśniczym Panem Łukaszem Nowakiem, udział wzięli:

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie dr Bożena Kotońska. Nie zabrakło przedstawicieli  kadry naukowej -  jednocześnie członków Rady: prof. dr. hab. Bogusław Bobka, prof. dr. hab. inż. Stanisława Brożka, prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kowalskiego, prof. dr. hab. inż. Stanisława Orła, prof. dr. hab. inż. Jerzego Sulińskiego. W posiedzeniu Rady uczestniczyli również Józef Dylowicz, Krzysztof Kus, Jan Pająk, Roman Ptak, Zbigniew Strączek, ks. Kazimierz Włoch.

Posiedzenie Rady rozpoczął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski. Powitał wszystkich przybyłych gości, a także omówił zagadnienia związane z kierunkami rozwoju edukacji leśnej w Lasach Państwowych.

Cześć referatową rozpoczął Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Niepołomice Pan Wojciech Wimmer, który przedstawił historię Nadleśnictwa Niepołomice oraz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnich dwóch latach w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Puszcza Niepołomicka". W lipcu 2016 roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, zaproponowało włączenie leśników - Straży Leśnej i Służby Leśnej w organizację Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Sprawozdanie z tych działań w formie prezentacji wygłosił Komendant Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Niepołomice Pan Tomasz Siciński. Wskazano także zadania związane z edukacją leśną społeczeństwa, które w referacie pt.: „Akceptacja gospodarki leśnej przez społeczeństwo" omówiła Pani Barbara Mirek-Michalska.

Drugim elementem posiedzenia Rady, było głosowanie nad przyjęciem Programu gospodarczo- ochronnego LKP „Puszcza Niepołomicka".

Na koniec posiedzenia Rady uroczyście otwarto  nową wystawę przyrodniczo-leśną Izby Leśnej Nadleśnictwa Niepołomice. Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor Jan Kosiorowski.

Rada Naukowo – Społeczna to organ powoływany w drodze decyzji (odrębnych dla każdego LKP) przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnych kompleksach promocyjnych.