Lista aktualności Lista aktualności

Profilaktyka związana z kornikiem ostrozębnym

Ips acuminatus

Na terenie naszego Nadleśnictwa, 19 września odbyło się szkolenie poświęcone szkodnikom wtórnym sosny ze szczególnym naciskiem na szkody powodowane przez kornika ostrozębnego (Ips acuminatus).

Pracownicy Zespołu Ochrony Lasu w Krakowie przypomnieli nam charakterystykę istotnych w gospodarce leśnej szkodników owadzich żerujących na najliczniejszej w naszych drzewostanach – sośnie pospolitej ze szczególnym uwzględnieniem zarówno objawów jak i skutków powodowanych także przez coraz groźniejszy w polskich lasach gatunek – kornika ostrozębnego.

Kornik ten ze względu na swoją bardzo  wysoką rozrodczość oraz szczególne symptomy, bardzo trudne do określenia w początkowych stadiach rozwoju stanowi poważne zagrożenie naszych drzewostanów a jedynym sposobem ograniczania szkód jest odpowiednio wczesne usuwanie drzew zasiedlonych i szybka spedycja surowca która uniemożliwi wylot owadów i zasiedlenie innych drzew.

W naszym Nadleśnictwie – obecnie są to wyłącznie działania profilaktyczne, polegające na usuwaniu pojedynczych zasiedlonych drzew dające nam nadzieję na zachowanie w dobrej kondycji zdrowotnej drzewostanów „Puszczy Niepołomickiej”.