Lista aktualności Lista aktualności

Teren Monitorowany

Informujemy, że teren Nadleśnictwa Niepołomice jest monitorowany.

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Nadleśnictwo Niepołomice z siedzibą w Niepołomicach ul. Myśliwska 41, dalej jako „Nadleśnictwo” w celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz obszarów leśnych, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu Nadleśnictwa.

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), dalej jako „ustawa”, Nadleśnictwo informuje, iż:

  • Administratorem systemu monitoringu jest Nadleśnictwo Niepołomice z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 41, 32-005 Niepołomice, tel 12 281 15 66,
    e-mail: niepolomice@krakow.lasy.gov.pl,
  • Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,
  • Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
  • Zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania,
  • Osoba zarejestrowania przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych,
  • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.