Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat

RDLP w Krakowie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Kraków certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C002316) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 2 grudnia 2013 r. Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-010065 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 1 grudnia 2018 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Kraków są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

 

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała w dniu 13.11.2017 r. Certyfikat PEFC Nr BVCPL/PEFCFM/O4, zgodnie z kryterium oceny: PEFC PL 1003:2012v.2

 Certyfikat został przyznany przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.; jednostkę Certyfikującą Bureau Veritas Certification Polska. Jednostka ta zaświadcza, że System Zarządzania RDLP w Krakowie został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami kryteriów PEFC FM w zakresie wyżej wymienionej oceny. Zakres certyfikacji obejmował „ Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie” Certyfikat ten ważny jest do dnia 12.11.2020 r.