Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat

RDLP w Krakowie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Kraków certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C002316) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 2 grudnia 2013 r. Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-010065 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 1 grudnia 2018 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Kraków są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

 

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała w dniu 12.11.2014 r. Certyfikat Gospodarki Leśnej  PEFC Nr CSL/723/2014.

 Certyfikat został przyznany przez Urząd Dozoru Technicznego Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT. Jednostka ta poświadcza, że RDLP w Krakowie wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. nr 4 Rady PEFC Polska „  Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów ". Certyfikat ten ważny jest do dnia 11.11.2017 r.