Asset Publisher Asset Publisher

Po stronie natury

Nadleśnictwo Niepołomice razem z naturą

20 i 21 maja Nadleśnictwo Niepołomice wspomagane przez pracowników RDLP Kraków oraz Nadleśnictw Nawojowa i Krzeszowice wzięło udział w ogólnopolskiej akcji "Po stronie natury".

Wydarzenie miało miejsce na Placu Wielkiej Armii Napoleona, u podnóży Zamku Królewskiego na Wawelu. W czasie dwóch dni rozdano 2 000 sadzonek drzew leśnych, a także rozmawiano z licznie przybyłymi uczestnikami o lesie, zrównoważonej gospodarce leśnej, oraz o roli jaką las spełnia w ochronie zasobów wodnych kraju.