Asset Publisher Asset Publisher

Rada LKP

Coroczne spotkanie Rady

29 października odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka”. Spotkaniu przewodniczył prof. zw. dr hab. inż. Janusz Sowa, a uczestniczyła w nim większość ze znamienitych członków Rady w tym: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pan Jan Kosiorowski, wykładowcy krakowskich uczelni: prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł, prof. dr hab. inż. Stanisław Brożek, prof. dr hab. inż. Józef Suliński, prof. dr hab. Bogusław Bobek, Dr Zdzisław Bednarz. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele RDLP Kraków. 

Omówiono działania LKP z bieżącego roku w dziedzinie edukacji, promocji i współpracy z licznymi organizacjami, jak i pozostałe działania nadleśnictwa m. in. w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej.