Aktualności

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych HCVF – (High Conservation Value Forests) przeprowadzonego w Nadleśnictwie Niepołomice w roku 2014.

Oferta łowiecka

Teren Puszczy Niepołomickiej jest jednocześnie terenem Ośrodka Hodowli Zwierzyny.

Zagrożenie pożarowe

W Lasach Państwowych w 2012 roku wystąpiło 3112 pożarów na powierzchni 1216 ha.