Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Niepołomicka"

Promocja Niepołomickich Lasów

W roku 2011 decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Puszczę objęto statusem Leśnego Kompleksu Promocyjnego (LKP) – „Puszcza Niepołomicka".

Swym zasięgiem obejmuje teren Nadleśnictwa Niepołomice i jest najmniejszym z 25 Leśnych Kompleksów Promocyjnych w Polsce.

Celem działania  LKP „Puszcza Niepołomicka" jest:

- promocja stale zrównoważonej gospodarki leśnej,

- ochrona zasobów leśnej przyrody,

- edukacja leśna społeczeństwa,

- wspieranie badań naukowych.