Wydawca treści Wydawca treści

Projekt dla właścicieli lasów prywatnych

Wsparcie ze środków PROW

Szanowni Państwo,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy rodzaj pomocy, finansowany z budżetu PROW na lata 2014-2020. Jest to wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

Szczegóły można znaleźć pod adresem: ARIMR


Informacje dla właścicieli lasów prywatnych

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczono wniosek oraz informacje dla właścicieli lasów prywatnych.